Scopul Asociaţiei

Scopul asociaţiei îl constituie dezvoltarea interesului general al localnicilor pentru creşterea taurinelor pentru producţia de lapte şi carne , realizarea de activităţi în interesul general al fermierilor, în special al crescătorilor de vaci pentru carne şi lapte, în interesul personal nepatrimonial al membrilor săi.

Asociaţia are următoarele obiective şi activităţi:

 • Formarea prin izolare reproductivă a unui genofond de vaci de performanţă , specializat pentru producţia de lapte-carne , constituit ca populaţie sub denumirea de “ Bălţată Românească “ (BR);
 • Oficializarea genofondului format prin deschiderea şi conducerea Registrului Genealogic al rasei, a populaţiei cu denumirea de Bălţată Românească pentru atingerea standardelor şi nivelurilor de performanţă ale animalelor identificate din Rasa Bălţată din alte state unde ameliorarea are un grad de dezvoltare mai avansat;
 • Omologarea naţională şi internaţională a Rasei Bălţată Românească de către organizaţiile de drept;
 • Valorificarea în acest scop a rezultatelor accesibile ale importurilor anterioare de material seminal de la taurii de tip Simmental din alte state , în perspectivă , a acumulărilor de valori genetice din această rasă , ce se pot obţine prin însămânţare artificială;
 • Efectuarea Controlului Oficial al Producţiilor , al lucrărilor de apreciere a tipului corporal pentru animalele aparţinând genofondului angajat în lucrările de formare şi ameliorare a rasei Bălţată Românească;
 • Administrarea bazei de date, pentru organizarea şi conducerea Registrului Genealogic al rasei;
 • Prestarea de servicii de reproducţie prin însămânţări artificiale şi embriotransfer către membrii asociaţi , precum şi efectuarea importurilor de materiale necesare în acest scop;
 • Aprovizionarea şi/sau producerea agentului criogenic pentru păstrarea materialului seminal în containere criobiologice, difuzarea pentru păstrarea materialului de reproducţie din containerele criobiologice la parametrii tehnici;
 • Procurarea din ţară şi din străinătate şi distribuţia către membrii asociaţiei de : material de reproducţie (material seminal , embrioni), consumabile, maşini, utilaje, aparatută, accesorii şi piese de schimb, animale de rasă, furaje, seminţe, îngrăşăminte, produse fitofarmaceutice;
 • Efectuarea de servicii de identificare şi înmatriculare a animalelor din genofondul populaţiei, ca bază pentru certificarea originii şi performanţelor productive ale animalelor de rasă;
 • Reprezentarea membrilor asociaţiei în faţa autorităţilor Statului sau ale altor organizaţii neguvernamemtale pentru atingerea scopurilor propuse;
 • Coordonarea de acţiuni pentru ameliorarea genetică a efectivelor de vaci, obţinerea şi exploatarea unor reproducători cu potenţial genetic pentru obţinerea noilor generaţii de animale, şi pentru participarea la programe de ameliorare a rasei şi pentru schimburi comerciale;
 • Înfiinţarea unor cabinete de consultanţă veterinară, de nutriţie, management general al fermelor şi pentru exploatarea animalelor;
 • Înfiinţarea unui laboratoar de analiză a laptelui, controlul calităţii lapelui crud obţinut în ferme care este destinat procesării, analiza furajelor folosite în nutriţia animalelor şi diagnosticarea problemelor din ferme;
 • Elaborarea şi promovarea de programe privind:
  • specializarea si perfecţionarea membrilor în domeniile de interes ale asociaţiei;
  • susţinerea participării membrilor, precum şi a altor persoane care activează în domeniile de interes ale asociaţiei la manifestări ştiinţifice (congrese, conferinţe, simpozioane, seminarii, colocvii, târguri, expoziţii sau alte reuniuni) din ţară şi din străinătate;
  • facilitarea accesului la informare a membrilor asociaţiei şi a persoanelor interesate cu privire la studii, cercetări, burse, locuri de munca, cursuri de pregătire sau informaţii curente în domeniile de interes;
  • iniţierea şi/sau participarea la organizarea de târguri şi expoziţii;
  • soluţionarea unor probleme sociale ale membrilor asociaţiei, precum şi ale altor persoane care activează în domeniile de interes ale Asociaţiei;
  • participarea membrilor la târguri şi expoziţii internaţionale, organizate în străinătate;
  • participarea membrilor la târguri şi expoziţii, organizate în ţară;
  • elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a membrilor, redactate în limbi de circulaţie internaţională;
  • realizarea unui site pe Internet pentru prezentarea activităţii membrilor, a produselor sau serviciilor promovate;
 • editarea, susţinerea şi promovarea unor lucrări şi publicaţii, inclusiv de publicaţii editate sub egida asociaţiei;
 • Înfiinţarea unui club pentru întrunirile membrilor asociaţiei, precum şi pentru invitaţii acestora;
 • Realizarea de cursuri de formare profesională în domeniile de interes ale asociaţiei şi promovarea uceniciei în aceste domenii;
 • Promovarea cooperarii cu structuri similare din ţară şi din alte ţări, întreţinerea de relaţii directe cu acestea precum şi cu organizaţiile internaţionale din domeniile de interes ale asociaţiei;