Servicii oferite

  • Efectuarea Controlului Oficial al Producţiilor, al lucrărilor de apreciere a tipului corporal pentru animalele aparţinând genofondului angajat în lucrările de formare şi ameliorare a rasei Bălţată Românească;
  • Prestarea de servicii de reproducţie prin însămânţări artificiale şi embriotransfer către membrii asociaţi, precum şi efectuarea importurilor de materiale necesare în acest scop;
  • Administrarea bazei de date, pentru organizarea şi conducerea Registrului Genealogic al rasei;
  • Aprovizionarea şi/sau producerea agentului criogenic pentru păstrarea materialului seminal în containere criobiologice, difuzarea pentru păstrarea materialului de reproducţie din containerele criobiologice la parametrii tehnici;
  • Procurarea din ţară şi din străinătate şi distribuţia către membrii asociaţiei de: material de reproducţie (material seminal, embrioni) , consumabile, maşini, utilaje, aparatută, accesorii şi piese de schimb, animale de rasă, furaje, seminţe, îngrăşăminte, produse fitofarmaceutice;
  • Efectuarea de servicii de identificare şi înmatriculare a animalelor din genofondul populaţiei, ca bază pentru certificarea originii şi performanţelor productive ale animalelor de rasă;
  • Reprezentarea membrilor asociaţiei în faţa autorităţilor Statului sau ale altor organizaţii neguvernamemtale pentru atingerea scopurilor propuse;
  • Servicii medicale, Consultanţă în domeniul medicinii veterinare
  • Consultanţă în domeniul nutriţiei