Fogalmak és feltételek, Adatvédelmi politika

Jelen honlap használatával beleegyezik a felhasználási feltételekbe. A honlaphoz való hozzáférés és használat az alábbi használati feltételeknek és az alkalmazandó összes törvénynek és szabályozásnak van alávetve. A honlap hozzáférése és használata által ön elfogadja ezeket a feltételeket, és tudomásul veszi jelen Felhasználási Feltételek előírásait. Ha ön nem ért egyet ezekkel, vagy nem fogadja el teljes mértékben ezen Honlap Felhasználási Feltételeit, akkor kérjük, hagyja el ezt az oldalt.

A honlap tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más honlapokhoz vezetnek, amelyek nem a Simmental Típusú „Bălțată Românească” Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete tulajdonát képezik, illetve nem az egyesület működteti. Ezeket a linkeket csak akkor használja, ha akarja. A Simmental Típusú „Bălțată Românească” Szarvasmarha-tenyésztők Egyesülete nem ellenőrzi és nem felel ezen honlapok tartalmáért, titoktartásáért, biztonságáért és működéséért.

Megteszünk mindent, hogy minél világosabban és tömörebben prezentáljuk a honlapon szereplő információkat. Ennek ellenére semmilyen körülmények között nem felelünk jelen honlapon tévesen vagy figyelmetlenség miatt megjelenített információért.


Sütik

A honlap sütiket használ, A sütikről, mik ezek és hogyan működnek oldalban leírt feltételeknek megfelelően.


Adatvédelmi Politika

EZEN HONLAP TELJES TARTALMA MÓDOSÍTHATÓ ÉS „ÚGY MUTATJÁK BE, AHOGY VAN”, ANÉLKÜL, HOGY KIFEJEZETTEN VAGY IMPLICITE VALAMILYEN GARANCIÁT AJÁNLJUNK. A magánszemélyek személyes adatainak védelmére, a személyes adatok feldolgozására és az adatok szabad áramlására vonatkozó módosított és kiegészített 677/2001 számú Törvény értelmében, továbbá a személyes adatok feldolgozására és a magánéletnek az elektronikus kommunikáció során megvalósuló védelmére vonatkozó 506/2004 sz. Törvény értelmében, kötelezzük magunkat, hogy az önök által megadott személyes adatokat csakis biztonságosan és a megjelölt célra használjuk majd fel.

Az adatgyűjtés célja: az egyesület termékeket és vagy szolgáltatásokat ajánl Önnek; a kérdések megválaszolása, az önök igényeinek, javaslatainak megoldása; az önök rendeléseinek vagy kéréseinek feldolgozása; számla kibocsátása, esetleges jutalmak, kedvezmények, árcsökkentések felajánlása.

A 677/2001 számú Törvény értelmében ön hozzáférhet az adataihoz, ön nem köteles magát alávetni egyéni döntéseknek, és joga van a törvényszékhez fordulni. Úgyszintén joga van ellenezni a személyes adatainak feldolgozását, és kérheti az adatok törlését. Ezen jogok gyakorlása érdekében fogalmazzon meg egy írásos kérvényt, amit dátummal lát el és aláír. Úgyszintén önnek joga van a törvényszékhez fordulni. Ha az ön adatai közül egyesek nem helyesek, kérjük, értesítsen minket minél előbb.

Önnek figyelembe kell vennie, hogy minden magánszemélynek jogában áll ellenezni, indokolt okok miatt személyes adatainak feldolgozását. Ezt az ellenkezési jogot kizárják az alábbi, törvényes rendelkezések (pld.: a pénzügyi és adóügyi hatóságok, rendőrség, igazságszolgáltatás, társadalombiztonság által elvégzett feldolgozás). Következtetésképpen ez a megjegyzés nem létezhet, ha az adatfeldolgozás kötelező jellegű; minden személynek jogában áll ingyenesen és indoklás nélkül ellenkezni személyes adatainak feldolgozásával, ha ezt közvetlen marketing céllal teszik; a jogi személyekre nem vonatkozik a 677/2001 számú Törvény.

A személyes adatok feldolgozása során a személyek védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó, módosított és kiegészített 677/2001 számú törvény, továbbá a személyes adatok feldolgozására és a magánéletnek az elektronikus kommunikáció során megvalósuló védelmére vonatkozó 506/2004 sz. Törvény kötelesek vagyunk az ön által velünk közölt családtag vagy más személy személyes adatait biztonságos körülmények között kezelni, és csakis a megadott célokra felhasználni. Ön nem köteles velünk közölni ezeket az adatokat, de az ön elutasítása oda vezethet, hogy a velünk való kapcsolata azonnal megszűnik.

Az operátor által felhasználás végett bejegyzett információkat csakis azokkal az intézményekkel és hivatalokkal közöljük, amelyekre nézve ön védelmet élvez.

Ön hozzáférhet az adataihoz, beavatkozással élhet, önnek jogában áll alá nem vetni magát egyéni döntésnek, és jogában áll a törvényszékhez fordulni. Ugyanakkor jogában áll ellenezni a személyes adatainak feldolgozását, és kérheti adatainak törlését. Ezen jogok gyakorlása érdekében írásos, dátummal ellátott és aláírt kérést kell írnia az office@baltataromaneasca.ro címre.  Úgyszintén elismerjük azon jogát, hogy a törvényszékhez fordulhat.

Amennyiben ön valamelyik adata helytelen, minél hamarabb értesítsen minket.

Az Európai Parlament és Tanács által 2016. április 27-én elfogadott 679/2016 számú (EU) Rendelet, amely a személyes adatok feldolgozása során a magánszemély védelmére és ezen adatok szabad áramlására vonatkozik, és amely által hatályon kívül helyezték a 95/46/EK Direktívát (EGK esetében fontos szöveg) megtekinthető itt.