Az egyesület célja

Az egyesület célja a szarvasmarhák tenyésztési érdekének fejlesztése a helyiek sorában, tej- és hústermelés céljából, olyan események szervezése amiben a gazdák érdekeltek, főként a tej- és húsmarha tenyésztőknek.

Az egyesület célkitűzései és tevékenységei:

 • Egy génkészlet létrehozása – jó teljesítmenyű tehenek szaporítása érdekében- reproduktív elkülönítés révén, a tejhús előállítására specialízálodva, “ Bălţată Românească “ (BR) – avagy pirostarka (román tarka) - nevet viselő allati populációra.
 • A létrehozott génkészlet hitelesítése, egy Származási Törzsköny vezetésével, Bălţată Românească – avagy pirostarka (román tarka) – néven, azért, hogy a más, gyorsabban fejlődő országokban azonosított tarka fajta marhák standard tulajdonságiat és teljesítményeit elérjük.
 • A Bălţată Românească – avagy pirostarka (román tarka) – fajtának a nemzeti és nemzetközi jogi szervezetek által való jóváhagyása.
 • Az eddig elért eredmények értékesítése, amiket más országokból korábban behozott Szimentál fajta bikák szaporítóanyaggával értek el, illetve mesterséges megtermékenyítéssel elért genetikai értékek felmérése ennél a fajtánál.
 • A termelés hivatalos ellenőrzése, az Törzskönyvben bejegyzett állatok testértékelése, a Bălţată Românească – roman takra - fajta alakításának és fejlesztésének érdekében.
 • Egy adatbázis létrehozása és kezelése, a faj Törzskönyvnek a szervezéséhez és vezetéséhez.
 • Reprodukciós szolgáltatások kinálata az egyesület tagjanak : mesterséges megtermékenyítés esetében vagy embrió transzfer, illetve az ezekhez szükséges anyagok beszerzése.
 • A kriogén anyag beszerzése vagy termelése ami a szapotító anyag lefagyasztásához szükséges.
 • Különböző anyagok és gépek beszerzése az egyesület tagjai részére : szaporítóanyag vagy embrió, gépek, készülélel, tartozékok és alkatrészek, faj állatok, takarmányok, vetőmagok, trágyák, növényvédő szerek és más szükségek anyagok.
 • Az állatok génallományának az azonosítása és nyilvántartása, a származási bizonyítvány és a termelési teljesítmény követése érdekében.
 • A egyesület tagjainak a képviselete az állami hatóságok vagy más nem kormányzati szervezet előtt a javasolt célok elérése érdekében
 • Olyan tevékenységek koordonálása amelyeknek célja a tehénállomány genetikai javulása, genetikai potenciállal rendelkező szaporodási alanyok megszerzése és felhasználása azért, hogy új állat generációt hozzanak létre és a faj fejlesztésehez szükséges programokon való résztvétel és kereskedelem.
 • Különböző rendelők alapítása állatgyógyászati és táplálási tanácsadásra, a farmok általános menedzselésére és az állatállomány hasznosságának felmérésére.
 • Egy laboratórium létrehozása, tejvizsgálatra, a feldolgozásra szánt nyers tejnek a minőségi ellenőrzésére, a gazdaságokban használt takarmányok vizsgálatára és a lehetségek problémák diagnosztizálása.
 • Programok fejlesztése és népszerűsítése:
  • az egyesület tagjainak a fejlesztése és szakosítása az érdekelt területeken.
  • a tagok, illetve más érdekelt szakmabeli partnerek, részvételének támogatása különböző szakmai eseményeken (kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok, szemináriumok, megbeszélések, vásárok, kiállítások és más találkozók), az országban van külföldön.
  • az információkhoz való hozzáférés megkönnyítése az egyesület tagok számára és más érdekelt személyeknek : tanulmányok, kisérletek, ösztöndíjak, munkahelyek, tanfolyamok vagy más aktuális információk az érdekelt területeken.
  • kezdeményezése és/vagy résztvétel a vásárok és kiállítások szervezésében
  • a tagok társadalmi problémáinak megoldása és más személyeké, akik az egyesület által érdekelt szakterültén dolgoznak.
  • a tagok nemzetközi vásárokon és kiállításokon való részvétele, amiket külföldön szerveznek.
  • a tagok vásárokon és kiállításokon való részvétele, amiket az országban szerveznek
  • reklám anyagok szerkesztése és nyomtatása a tagok részére, nemzetközi nyelvekre is lefordítva.
  • egy Internetes oldal lértehozása ahol a tagok bemutathatják a tevékenységeiket, a termékeiket és szolgáltatásaikat.
 • Szakmabeli dolgozatok és kiadványok szerkesztése, megvédése és népszerűsítése.
 • Egy klub létrehozása, ahol a tagokkal és más meghívotakkal való megbeszéléseket meglehet szervezni
 • Az egyesület érdeklődési körébe tartozó képzések, tanfolyamok megszervezése és a gyakornoki tevékenység népszerüsítése ezen a területen.
 • Az együttmüködés/cserekapcsolat népszerüsítése hasonló struktúrákkal, az oszágból és külföldről, közvetlen kapcsolat fenntartása velük és más nemzetközi szervezetekkel, amelyek az egyesület által érdekelt területeken müködnek.