Comunicat

AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE “Prof. Dr. G. K. CONSTANTINESCU” a aprobat introducerea în testare după performanțe proprii și după descendenți a tăurașilor de rasă Băltață Românească

Data: 02.08.2017

În conformitate cu legislația în vigoare AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ZOOTEHNIE “Prof. Dr. G. K. CONSTANTINESCU” acreditează organizaţii şi asociaţii ale crescătorilor de animale care înfiinţează şi conduc registre genealogice la animalele de fermă şi/sau pentru efectuarea controlului oficial al producţiei, inclusiv pentru calcularea şi publicarea rezultatelor.

În noiembrie 2013, ANZ a eliberat acreditarea pentru efectuarea serviciului de întocmire și menținere a registrului genealogic la rasa Bălțată Românească de tip Simmental, Asociației Crescătorilor de Vaci "Bălțată Românească" tip Simmental, cu sediul în localitatea Harman, str. Mihai Viteazu, nr. 382, județul Brașov. Menționăm faptul că, asociația este acreditată din 2013 și pentru efectuarea serviciului de determinare a calității genetice a raselor de animale, la specia taurine. Asociația Crescătorilor de Vaci "Bălțată Românească" tip Simmental are aprobate și derulează două programe de ameliorare, respectiv programul de ameliorare al rasei Bălțată Românească – direcția de exploatare lapte-carne și programul de ameliorare al rasei Bălțată Românească – direcția de exploatare carne.

Asociația are înscrise în registrul genealogic al rasei un număr de 130632 capete, respectiv 4283 capete în secțiunea principală și 126349 capete în secțiunea secundară.

În conformitate cu etapele programului de ameliorare al rasei Bălțată Românească recent Asociația Crescătorilor de Vaci "Bălțată Românească" tip Simmental a demarat etapa de selecție a tăurașilor proveniți din mame de tauri, în vederea testării acestora după performanțe proprii și după descendenți. În acest scop, în perioada 10-12 iulie 2017, s-a întrunit corpul de experți evaluatori (bonitori), în vederea aprecierii conformației tăurașilor identificați și introducerea acestora în selecție după performanțe proprii.

Aprecierea exteriorului la tăurașii identificați s-a realizat pe baza descrierii liniare a caracterelor. Au fost apreciate următoarele însușiri: caractere de tip și rasă, capacitatea corporală și dezvoltarea corporală. În cadrul fiecărei însușiri au fost apreciate regiuni corporale prin utilizarea scalei numerice, cu note de la 1 la 9, și completarea acestora în fișa de punctare a tăurașilor.

Din comisia de bonitare au facut parte: dr. ing. Lelior IACOB, director general ANZ și ing.zoot. Vago ISTVAN reprezentantulAsociației Crescătorilor de Vaci "Bălțată Românească" tip Simmental, Brașov. Testarea tăurașilor după performanţe proprii se va realiza în baza protocolului de colaborare încheiat între Asociația Crescătorilor de Vaci "Bălțată Românească" tip Simmental şi S.C. SEMTEST S.A. Craiova, centru de colectare autorizat de către ANZ, conform legislației în vigoare.

Dr.ing.Lelior IACOB